Latvianlv-LVRussian

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Labdien! Laipni lūgti ADEMIDE mājas lapā. Paldies, ka izrādījāt  interesi par mums.

         Bizness, tā ir precīza , likumdošanas aktos stingri reglamentēta , naudas pelnīšanas sistēma.Bez šādas sistēmas  biznesā iestājas haoss.

        Biznesa darbība balstās uz   juridisko regulējumu- likumiem un noteikumiem, ko juristi sauc par normatīvo bāzi.Mūsu specialistiem ir pietiekošas zināšanas un  pieredze likumdošanā, kas ļauj sniegt palīdzību un atbalstu Jūsu biznesam jebkurā lēmumu pieņemšanas posmā.

         Mūsu specialisti sniedz virkni  juridisko pakalpojumu, kas palīdz mūsu klientiem  atrisināt stratēģiskos jautājumus un paagstināt biznesa efektivitāti. Mēs piedāvājam uzņēmumu komplekso juridisko apkalpošanu uz laiku, ko nosaka klients, bet ne mazāku, kā 1(viens) mēnesis.

        SIA ADEMIDE piedāvā  zemāk nosaukto pakalpojumu klāstu. Saraksts nav izsmeļošs. Ja neatradāt vajadzīgo pakalpojumu sarakstā, zvaniet 29179847.

 

KONSULTĀCIJAS

1.Civiltiesības (saistību, lietu, ģimenes, mantojuma tiesības)

2.Komerctiesības(uzņemumu reģistrācija, likvidācija)

3.Juridisko personu maksātnespēja

4.Administratīvās tiesības(visa veida soda naudas)

5.Nodokļu likumdošana

6.Darba tiesības

7.Zemesgrāmatu likumdošana(īpašuma reģistrācija)

8. Būvniecības likumdošana

9.Iepirkuma likumdošana un cits

 

LĪGUMU IZGATAVOŠANA

1.Aizdevuma līgumi(t.sk. dalībnieka aizdevums firmai)

2.Pirkuma līgumi( mājas, dzīvokļa, zemes, komerctelpu, auto un tmldz.)

3.Dāvinājuma līgumi

4.Nomas līgumi(telpas, iekārtas,zeme)

5.Uztura līgumi(mūža uztura)

6.Patapinājuma līgums( bezatlīdzības lietošanas līgums)

7.Uzņēmuma līgums( pakalpojumu sniegšanas līgums, tai skaitā būvniecības)

8.Cesijas līgums(parāda pirkšanas līgums)

9. Ķīlas līgums

10.Pārjaunojuma līgums(līgums ar kuru tiek mainīti līguma dalībnieki)

11.Atcēlēja līgums(līgums ar kuru tiek atcelta pilnīgi vai daļēji iepriekšējā vienošanās)

12.Darba līgumi un citi līgumi

 

CITI JURIDISKA SATURA DOKUMENTI

1.Iesniegumi, pieteikumi, sūdzības

2.Prasības pieteikumi tiesām

3.Vienošanās, izlīgumi

4.Brīdinājumi

5.Pilnvaras, prokūras(speciālas pilnvaras)

6.Kasācijas un apelācijas sūdzības

 

DARĪJUMI AR NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU

1.Īpašumu pirkšana-pārdošana

2.Īpašuma meklēšanas serviss

3.Darījumu ekspertīze

4.Īpašuma atsavinājuma līgumu izgatavošana (pirkums,maiņa,dāvinājums)

5.Nostiprinājuma līgumu izgatavošana

6.Īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā

7.Deklarāciju aizpildīšana

8.Konsultācijas par nodokļu apmēra aprēķināšanu un apmaksu atsavinot īpašumu

9.Īpašuma dokumentu sakārtošana Būvvaldē un Zemes dienestā

 

UZŅĒMUMU DIBINĀŠANA UN LIKVIDĀCIJA

1.Uzņēmumu dibināšanas dokumentu izgatavošana

2.Palīdzība uzņēmumu kontu atvēršanā

3.Konsultācijas nodokļu likumdošanā

3.Uzņēmumu likvidācijas dokumentu izgatavošana

4.Uzņēmumu filiāļu reģistrācija, tai skaitā ārzemju firmu

5.Dokumentu izgatavošana par pamatkapitāla daļu pirkšanu

 

 

GROZĪJUMI UZŅĒMUMU DIBINĀŠANAS DOKUMENTOS

1.Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1

2.Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.2 (mainās pamatkapitāla daļu īpašnieki)

3.Uzņēmuma juridiskās adreses maiņa

4. Uzņēmuma dalībnieku maiņa

5.Izmaiņas valdes sastāvā

6.Statūtu grozījumi

7.Pamatkapitāla otras puses iemaksa

8.Pamatkapitāla palielināšana-samazināšana un cits

 

 

KAPITĀLSABIEDRĪBU KOPSAPULCES, PROTOKOLI, LĒMUMI

1.Paziņojumi par kopsapulces sasaukšanu

2.Kopsapulces protokoli

3.Kopsapulces lēmumi

4.Valdes paziņojumi un ziņojumi

5.Pārstāvība lietās Jelgavas tiesā par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

 

 

JURIDISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJA

1.Pieteikumi un citi dokumenti, kas nepieciešami juridiskas personas maksātnespējas procesa ierosināšanai

2.Konsultācijas maksātnespējas lietās

3.Kreditoru interešu aizstāvība

 

 

NODOKĻU LIKUMDOŠANA

1.Konsultācijas nodokļu likumdošanā

2.Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegušana un nodokļa aprēķins

3.Nodokļu aprēķins atsavinot īpašumu

4.Deklarāciju aizpildīšana atsavinot īpašumu

5.Kapitāla pieauguma nodoklis

6.Dividendes un cits

 

 

TIESAS

1.Uzņēmumu pārstāvība tiesās

2.Pilnvaras

3.Konsultācijas

4.Prasības pieteikumu un paskaidrojumu izgatavošana

5.Kasācijas un apelācijas sūdzību izgatavošana

6.Dalībnieku kopsapulču lēmumu apstrīdēšana

7.Dažādu darījumu apstrīdēšana

8.Zaudējumu un parādu piedziņa un cits

 

 

ADMINISTRATĪVIE SODI

1.Valsts institūciju lēmumu pārsūdzēšana par administratīvā soda uzlikšanu

 

 

PAŠVALDĪBAS, VID, POLICIJA, PROKURATŪRA

1.Sūdzību, paskaidrojumu,iesniegumu un pieteikumu izgatavošana

2.Konsultācijas civilprocesā, kriminālprocesā, administratīvajā procesā

3.Uzņēmumu pārstāvība pašvaldībās un valsts institūcijās

 

 

UZŅĒMUMU KOMPLEKSĀ TIESISKA APKALPOŠANA

1.Ekonomiskā paka

2.Sudraba paka

3.Zelta paka